A Matematika és Informatika Intézet

A Bessenyei György Tanárképző Főiskola jogelőd intézményben 1962-ben indult a főiskolai szintű matematikatanár képzés a főiskola Matematika Tanszékén, melyet az 1996-ban lezajlott akkreditációs eljárásban kiválóra minősítettek, kiemelve a személyi feltételeket, a minősítettek magas arányát a képzésben.

A tanárképző főiskolán az informatikai képzést az 1973 szeptemberében alakult Számítóközpont látta el. Feladata elsősorban az volt, hogy ellássa a Numerikus és gépi módszerek című tantárgy óráit, beleértve a számítógép alapismereteket és a programozást is, valamint segíteni tudományos számításokkal a főiskola többi tanszékén folyó kutatómunkát.

1988 után óriási igény volt számítástechnika szakos hallgatók képzésére, így a Matematika Tanszék keretén belül beindult a számítástechnika szakos képzés. 1992-ben megalakult az önálló Számítástechnikai és Informatikai Tanszék. A tanszék jelentős sikereket ért el a tudományos tevékenységben, az Országos Diákköri Konferenciákon és a tanárképző főiskolák számítástechnikai versenyein.

A Nyíregyházi Főiskola egyik jogelőd intézményének, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolának három tanszéke - a Könyvtár és Alkalmazott Informatika, a Matematika és a Számítástechnika és Informatika - szerveződött intézetté 1999-ben Matematika és Informatika Intézet néven.

A programtervező informatikus képzés 2006 óta folyik az intézményben, amely utódja a 2004/2005-ös tanévben elindított programozó matematikus főiskolai szintű alapképzésnek. Az intézmény 2008-tól folytat matematika tanári MSc képzést az akkerditációs bizottság döntése alapján.

Jelenleg a következő szakokat gondozzuk: programtervező informatikus (fejlesztő) FOSZK, programtervező informatikus BsC, mérnökinformatikus BsC, informatikus könyvtáros BsC, osztatlan tanárképzés (matematikatanár, digitális kultúra tanára), tanárképzés MSC.  

Az intézmény szerkesztésében lát napvilágot az AMAPN nemzetközi elektronikus folyóirat, melyet a Zentralblatt MATH is referál, kiadója az Európai Matematikai Társaság.