A Matematika és Informatika Intézet

A Bessenyei György Tanárképző Főiskola jogelőd intézményben 1962-ben indult a főiskolai szintű matematikatanár képzés a főiskola Matematika Tanszékén, melyet az 1996-ban lezajlott akkreditációs eljárásban kiválóra minősítettek, kiemelve a személyi feltételeket, a minősítettek magas arányát a képzésben.

A tanárképző főiskolán az informatikai képzést az 1973 szeptemberében alakult Számítóközpont látta el. Feladata elsősorban az volt, hogy ellássa a Numerikus és gépi módszerek című tantárgy óráit, beleértve a számítógép alapismereteket és a programozást is, valamint segíteni tudományos számításokkal a főiskola többi tanszékén folyó kutatómunkát.

1988 után óriási igény volt számítástechnika szakos hallgatók képzésére, így a Matematika Tanszék keretén belül beindult a számítástechnika szakos képzés. 1992-ben megalakult az önálló Számítástechnikai és Informatikai Tanszék. A tanszék jelentős sikereket ért el a tudományos tevékenységben, az Országos Diákköri Konferenciákon és a tanárképző főiskolák számítástechnikai versenyein.

A Nyíregyházi Főiskola egyik jogelőd intézményének, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolának három tanszéke - a Könyvtár és Alkalmazott Informatika, a Matematika és a Számítástechnika és Informatika - szerveződött intézetté 1999-ben Matematika és Informatika Intézet néven.

A programtervező informatikus képzés 2006 óta folyik az intézményben, amely utódja a 2004/2005-ös tanévben elindított programozó matematikus főiskolai szintű alapképzésnek. Az intézmény 2008-tól folytat matematika tanári MSc képzést az akkerditációs bizottság döntése alapján.

Jelenleg a következő szakokat gondozzuk: programtervező informatikus (fejlesztő) FOSZK, programtervező informatikus BsC, mérnökinformatikus BsC, informatikus könyvtáros BsC, osztatlan tanárképzés (matematikatanár, digitális kultúra tanára), tanárképzés MSC.