Képzéseink

MÉRNÖKINFORMATIKUS ALAPSZAK

A mérnökinformatikus alapszaki képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek műszaki és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, valamint azok telepítési és üzemeltetési feladatainak megoldására. A nyíregyházi egyetem mérnökinformatikus képzésének specialitása az, hogy nagy óraszámot szentelünk a számítógépes hálózatok üzemeltetési feladatainak gyakorlására és az IoT (internet of things) fejlesztési feladataira. Természetesen a modern programfejlesztési technológiák is részét képezik a tananyagnak. A képzés gyakorlati képzéseit segíti a régióban működő szoftverfejlesztő cégek oktatásunkba történő bevonása. A végzett hallgatóink iránt jelentős kereslet mutatkozik.

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPSZAK

Jelenleg az egyik legkeresettebb szakmák közé tartozik a programtervező informatikus. A pti alapszakra járó hallgatóink nagyrésze már a tanulmányi évek alatt állásajánlatot kap, a diplomával rendelkező programozó pedig számos lehetőség közül választhat. Miért? Azért, mert megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy programokat írjon, avagy fejlesszen. Hallgatóink elsajátítják az algoritmusok tervezését, elemzését, megismerkednek napjaink legismertebb programozási nyelveivel és programozási paradigmáival. Képesek lesznek web-programozásra, multimédiás alkalmazások tervezésére, mobil alkalmazások készítésére. A programtervező informatikus képes részt venni szoftverrendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében. Számos céggel közös óratartás keretében friss, naprakész ismereteket adunk át hallgatóinknak. Az itt elsajátított tudás biztos alapot biztosít a mesterképzésben való továbbtanulás esetén is.

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPSZAK

A képzés célja informatikus könyvtáros szakemberek képzése, akik könyvtárosi ismeretekre és korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a különböző típusú könyvtárak, valamint a tájékoztatási, információfeldolgozási és közvetítési feladatokat végző szervezetek gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Képesek tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységre, segítség nyújtására a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Hallgatóink tanulmányaik befejeztével könyvtárakban, művelődési házakban, információs központokban, vállalkozásoknál tudnak elhelyezkedni.

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS - FEJLESZTŐ FOSZK

A 4 négy féléves képzés célja olyan szakemberek képzése, akik diplomával nem rendelkeznek ugyan, de elsajátítják azokat az informatikai ismereteket, amellyel piacképes tudásra tehetnek szert. Akik programtervező informatikus (fejlesztő) felsőoktatási szakképzésre járnak, általában már a tanulmányaik alatt találnak munkát a munkaerőpiacon. Egy jó programozó kiváló lehetőségek közül választhat, mert megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy programokat írjon, avagy fejlesszen. Hallgatóink elsajátítják az algoritmusok tervezését és elemzését, képessé válnak web-programozásra, multimédiás alkalmazások tervezésére. A programtervező informatikus-asszisztensek képesek lesznek részt venni hardver- és szoftverrendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében. A gyakorlatorientált képzés során marketing, kommunikációs és egyéb hasznos ismeretekre is szert tesznek. Hallgatóink a tanúsítvány megszerzése után alapképzésben folytathatják tanulmányaikat, melynek nagy előnye, hogy bizonyos kreditértéket beszámítunk FOSZK-os tanulmányaik alapján.

COMPUTER SCIENCE (PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS) ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS

We recommend our courses especially to those students who are majoring in software engineering or in a similar field at our university. Nowadays there is a short supply of professionals with programming skills in the labour market, therefore students of software engineering at the university of nyíregyháza are often able to find a job even during their training. The university, which has 6 computer workrooms and an excellent it infrastructure, takes care of its students so as to let them acquire state of the art professional knowledge during their scholastic years. The courses recommended for erasmus students are an integral part of the aforementioned training. The department primarily trains software development specialists, and the students acquire theoretical, methodical and technological expertise in that field.

MATEMATIKATANÁR - OSZTATLAN TANÁR SZAK

A matematika jóval több annál, mint amire az ember első ránézésre gondol. Aki járatos a matematikában, egy olyan tudás birtokába kerül, amivel az élet számos területén összefüggések meglátásra lesz képes. Matematikai tudás nélkül nem lenne távolságmérés és utazás, nem létezne modern orvostudomány, vagy épp űrkutatás, de matematikai számításokon alapszik a meteorológiai előrejelzés, vagy a biztosítók kockázatkezelése. Csak az értheti meg a matematikát, akinek jó tanára volt. A matematikatanár mindig ikonikus figurája az iskolának, tudása, személyisége emlékezetes marad minden diák számára. A jó tanár nem csak tudja, de át is tudja adni a számok szeretetét, a különleges gondolkodásmódot, a matematika segítségével képessé válhat az ember a logikus, tiszta érvelésre, precizitásra, képes absztrakt módon gondolkodni, fejlődik fogalomalkotási készsége. Matematika tanári képzésünkön a hallgatók áttekintést kapnak a matematika tudományáról, mely által képessé válnak a tudományos ismeretterjesztésre, diákjaik érdeklődésének felkeltésére és a tehetséggondozásra. A szakmai képzést, a tárgyak tartalmát és egymásra épülését kifejezetten a tanárképzés elvárásainak megfelelően alakítottuk ki. Nappali munkarendben meghirdetett szakpárok a 2023-es általános felvételi eljárásban: matematikatanár; technika- és tervezéstanár, matematikatanár; testnevelő tanár, matematikatanár; történelemtanár, matematikatanár; kémiatanár, matematikatanár; angol nyelv és kultúra tanára.

MATEMATIKATANÁR - MESTERKÉPZÉS

A matematika jóval több annál, mint amire az ember első ránézésre gondol. Aki járatos a matematikában, egy olyan tudás birtokába kerül, amivel az élet számos területén összefüggések meglátásra lesz képes. Matematikai tudás nélkül nem lenne távolságmérés és utazás, nem létezne modern orvostudomány, vagy épp űrkutatás, de matematikai számításokon alapszik a meteorológiai előrejelzés, vagy a biztosítók kockázatkezelése. Csak az értheti meg a matematikát, akinek jó tanára volt. A matematikatanár mindig ikonikus figurája az iskolának, tudása, személyisége emlékezetes marad minden diák számára. A jó tanár nem csak tudja, de át is tudja adni a számok szeretetét, a különleges gondolkodásmódot, a matematika segítségével képessé válhat az ember a logikus, tiszta érvelésre, precizitásra, képes absztrakt módon gondolkodni, fejlődik fogalomalkotási készsége. A matematikatanár képzés során a hallgatók áttekintést kapnak a matematika tudományáról, mely által képessé válnak a tudományos ismeretterjesztésre, diákjaik érdeklődésének felkeltésére és a tehetséggondozásra. A szakmai képzést, a tárgyak tartalmát és egymásra épülését kifejezetten a tanárképzés elvárásainak megfelelően alakítottuk ki.